vinhCA101112 [108384] Đã mua 1 khóa học
24/03/2021 11:15:49 PM

bài tập chứng minh

Cho 2 số thực dương x,y thỏa mãn 1/x+1/y=1/2 .CMR  căn x+căn y>=4.. Các bạn, anh/chị giúp mình nhanh nhất có thể vs mình sắp thi rồi:((

Toán Học 1 câu trả lời 325 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 10:09 25-03-2021

\[\frac{1}{2} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geqslant 2\sqrt {\frac{1}{x}.\frac{1}{y}}  \Rightarrow \sqrt {xy}  \geqslant 4 \Rightarrow \sqrt x  + \sqrt y  \geqslant 2\sqrt {\sqrt x .\sqrt y }  = 2\sqrt {\sqrt {xy} }  \geqslant 2\sqrt 4  = 4.\]

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.