Phamhang10c2 [112188] Đã mua 1 khóa học
16/10/2020 1:00:29 AM

bài tập chỉnh hợp

Giuap e ya này với ạ. E cảm ơn mọi người ạ

Toán Học 1 câu trả lời 613 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 01:21 17-10-2020

\[\begin{array}{}PT \Leftrightarrow 2\left( {\frac{{n!}}{{(n - 3)!}} + 3.\frac{{n!}}{{(n - 2)!}}} \right) = (n + 1)!\\ \Leftrightarrow 2\left[ {n(n - 1)(n - 2) + 3n(n - 1)} \right] = (n + 1)!\\ \Leftrightarrow 2n(n - 1)(n + 1) = (n + 1)!\\ \Leftrightarrow 2 = (n - 2)! \Leftrightarrow n - 2 = 2 \Leftrightarrow n = 4.\end{array}\]

Ps: Em nên ghi thêm đề bài để mọi người hiểu yc bài toán làm gì (là chứng minh đẳng thức đó hay tìm số n thoả mãn).

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.