th12345vted [155921]
30/08/2022 9:28:49 PM

bài này giải ntn ạ

Cho f(x)=x⁵-mx³+5x .Có bao nhiêu giá trị của m để hàm số có 4 điểm cực trị là 4 đỉnh của một hình chữ nhật?

Toán Học 1 câu trả lời 195 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 14:53 20-09-2022
0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.