hangvteder610 [153051] Đã mua 4 khóa học
13/02/2023 11:46:14 PM

Bài này có cách khác ngoài g'(x)=0 lập bảng xét dấu không ạ

___________________________________________________________________________________________________________

Toán Học 1 câu trả lời 64 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 38 khóa học 17:25 15-02-2023

đạo hàm xong, xét sự cùng dấu sẽ nhanh hơn em nhé

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.