Nguyễn Tùng Anh [24971] Đã mua 1 khóa học
07/06/2019 11:41:49 AM

Bài hình lạ, mn đọc kỹ đề ạ

Chóp SABC , SA vuông góc với đáy, mp SAB Vuông góc với SBC. góc giữa SAC và SBC là 60.  SB= a căn 2. Góc BSC=45. TÍNH THỂ TÍCH CHÓP SABC

Toán Học 0 câu trả lời 589 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.