huybip5cc [33795]
13/09/2019 11:26:35 PM

Anh chị và thầy giúp e ạ

Tìm tất cả số nguyên dương a,b thỏa mãn a*b^2+b+7 chia hết cho a^2*b+a+b

Toán Học 0 câu trả lời 410 lượt xem

0 Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.