thiennhan23 [160087] Đã mua 4 khóa học
16/12/2022 10:42:30 PM

Anh chị giải giùm em 2 câu này vớu ạ, em cảm ơn

Toán Học 1 câu trả lời 81 lượt xem

1 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 39 khóa học 20:50 17-12-2022

Em học lại BG và bài tập
Biện luận nghiệm của pt - bpt mũ loga dạng tích nhé.

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.