2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 28 khóa học 06:46 06-01-2021

Đặt \[t = {3^{{x^2}}} \Rightarrow {t^2} + \left( {{x^2} - 3} \right)t - 2{x^2} + 2 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} t = 2 \hfill \\ t = - {x^2} + 1 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} {3^{{x^2}}} = 2 \hfill \\ {3^{{x^2}}} + {x^2} - 1 = 0 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} {x^2} = {\log _3}2 \hfill \\ {x^2} = 0 \hfill \\ \end{gathered} \right..\]

 

Chọn đáp án A.

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 16:48 05-01-2021

Đặt $t=3^{x^2}$ thì pttt $t^2+(x^2-3)t-2x^2+2=0 \Leftrightarrow t=2 \vee t=-x^2+1.$ Đến đây em thay $t=3^{x^2}$ vào giải tiếp.

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.