vanthisim1012@gmail.com [52550]
25/08/2019 11:34:51 PM

ad ơi cho em hỏi sao ra được đoạn đó ạ

Toán Học 2 câu trả lời 436 lượt xem

2 Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 13:17 26-08-2019

\[4m = \frac{{16{k^2}}}{{4k + 5}} = \frac{{{{(4k + 5)}^2} - 10(4k + 5) + 25}}{{4k + 5}} = 4k + 5 - 10 + \frac{{25}}{{4k + 5}} = 4k - 5 + \frac{{25}}{{4k + 5}}\]

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Minh Đạt [67435] Publisher, Mod Đã mua 8 khóa học 23:50 25-08-2019

Thực hiện phép chia đa thức 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.