Nguyễn Bá Linh [7491]
28/04/2020 12:22:34 AM

1 câu hình học tổ hợp em vẫn bí

Cho đa giác đều 2n cạnh. Biết số hình thang cân có các đỉnh là đỉnh đa giác là 14100. Tìm n

Toán Học 1 câu trả lời 390 lượt xem

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.