Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
28/02/2020 1:32:09 PM

Xét lưới ô vuông (8×8) trên hệ trục toạ độ. Xuất phát từ điểm (0;0) ta đi trên các cạnh ô vuông sang phải và lên trên đến điểm (8;8). Số đường đi từ (0;0) đến (8;8) là

Vận dụng Trắc nghiệm 987 lượt xem 22/08/2021 2:05:12 PM ID Q725397558

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
RA TRẬN THÔI [82347] 23:05 25-11-2020

Vl

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.