Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
23/03/2020 4:18:15 PM

Trong không gian \[Oxyz\], gọi $\left( P \right)$ là mặt phẳng cắt các tia $Ox$, $Oy$, $Oz$ lần lượt tại $A\left( a;\,0;\,0 \right)$, $B\left( 0;\,b;\,0 \right)$, $C\left( 0;\,0;\,c \right)$ sao cho ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}=12$ và diện tích tam giác $ABC$ lớn nhất. Mặt phẳng $\left( P \right)$ đi qua điểm nào sau đây?

Vận dụng Trắc nghiệm 936 lượt xem 06/02/2022 10:43:03 AM ID Q197938879

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
chuyenhjhjk33 [124779] Đã mua 1 khóa học 10:43 06-02-2022

làm sao để ra dấu <= ở dòng t2 ạ

0
Lời giải
Đã ghim
Minh Đức Vted [108566] Đã mua 5 khóa học 10:54 03-03-2021

Dòng thứ 2 đoạn cuối , trong căn phải là 1 phần 2 chứ ạ

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.