Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
03/03/2020 3:03:30 AM

Trong không gian $Oxyz,$ cho năm điểm $A(0;0;1),B(0;0;4),C(2;2;1),E(4;0;0),F(3;1;\sqrt{6}).$ Xét điểm $M$ di động trong không gian sao cho $MB=2MA=2MC.$ Giá trị lớn nhất của $ME+MF$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 831 lượt xem 09/05/2022 7:49:33 PM ID Q387013076

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
vteder [108435] Đã mua 5 khóa học 19:39 09-05-2022

bài này có cách hình học không ạ

0
Lời giải
Đã ghim
Ki?u Hoàng Giang [89137] Đã mua 4 khóa học 23:55 06-03-2021

Bất đẳng thức cuối đánh giá kiểu gì ạ 

 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.