Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
25/03/2020 12:25:05 AM

Một họa tiết hình cánh bướm như hình vẽ bên. Phần tô đậm được đính đá với giá thành 500.000 đ/m2 và phần còn lại được tô màu với giá thành 250.000 đ/m2. Cho $AB=4dm,BC=8dm.$ Để trang trí \[1000\] họa tiết như vậy cần số tiền gần nhất với số nào sau đây?

Vận dụng Trắc nghiệm 1.582 lượt xem 25/03/2020 12:27:25 AM ID Q847032067

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.