Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
25/03/2020 1:44:36 PM

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$, $SAB$ là tam giác đều và $\left( SAB \right)$ vuông góc $\left( ABCD \right)$. Côsin của góc tạo bởi mặt phẳng $\left( SAC \right)$ và mặt phẳng $\left( SCD \right)$ bằng

Vận dụng Trắc nghiệm 586 lượt xem 23/03/2021 3:55:10 PM ID Q747633420

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.