Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
25/03/2020 1:24:26 PM

Cho hình chóp $S.ABC$ có đát là tam giác vuông tại $A,AB=1cm,AC=\sqrt{3}cm.$ Tam giác $SAB,SAC$ lần lượt vuông tại $B$ và $C;$ khối cầu ngoại tiếp hình chóp $S.ABC$ có thể tích bằng $\dfrac{5\sqrt{5}\pi }{6}\text{c}{{\text{m}}^{\text{3}}}.$ Khoảng cách từ $C$ tới mặt phẳng$\left( SAB \right)$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 632 lượt xem 26/10/2022 12:40:42 PM ID Q196183834

Câu trả lời

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.