Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
27/10/2019 11:48:57 PM

Cho hàm số $f(x)=\left| \dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x-1}+x-\left| x \right|-m \right|.$ Gọi $a$ là giá trị nguyên nhỏ nhất của $m$ để hàm số đã cho có ít điểm cực trị nhất và $A$ là giá trị nguyên lớn nhất của $m$ để hàm số đã cho có nhiều điểm cực trị nhất. Giá trị của $A+a$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 1.890 lượt xem 01/06/2021 8:34:23 AM ID Q936364440

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Trần Thị Thanh Vân [31500] 10:34 15-04-2020

g(x) dần tới dương vô cực bằng 0 chứ thầy ?

4

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.