Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
24/02/2019 11:48:26 AM

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R},f(0)=0,{f}'(0)\ne 0$  và $f(x){f}'(x)+18{{x}^{2}}=(3{{x}^{2}}+x){f}'(x)+(6x+1)f(x),\forall x\in \mathbb{R}.$ Biết $\int\limits_{0}^{1}{(x+1){{e}^{f(x)}}dx}=a{{e}^{2}}+b\left( a,b\in \mathbb{Q} \right).$ Giá trị của $a-b$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 1.282 lượt xem 20/03/2021 12:41:51 AM ID Q406038310

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Maianha9 [105097] Đã mua 2 khóa học 20:55 03-03-2021

Tại sao f'(0) khác 0 v ạ

0
Lời giải
Đã ghim
Đỗ đại học [63606] 21:54 14-03-2020

Fx bằng 2 cái đó 1 cách thần thánh thật

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.