Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
26/03/2020 8:16:56 AM

Cho hàm số $y={{x}^{3}}+a{{x}^{2}}+bx+c,\left( a,b,c\in \mathbb{R};c<0 \right)$ có đồ thị $(C).$ Gọi $A$ là giao điểm của $(C)$ và trục tung, biết $(C)$ có đúng hai điểm chung với trục hoành là $M,N;$ đồng thời tiếp tuyến của $(C)$ tại $M$ đi qua $A$ và diện tích tam giác $AMN$ bằng $1.$ Giá trị của $a+b+c$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 1.661 lượt xem 04/07/2023 5:40:48 PM ID Q032500704

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
T.M [158334] Đã mua 4 khóa học 22:37 03-07-2023

Hehe làm được câu này =)))

1
Lời giải
Đã ghim
hoconline [137153] Đã mua 1 khóa học 08:58 28-08-2021

hay thật sự

 

1
Lời giải
Đã ghim
tevvg20 [128927] Đã mua 5 khóa học 03:44 30-07-2021

tM:y là gì ạ? Mod giải thích giúp e với ạ

0
Lời giải
Đã ghim
LinhNguy?n110vxhg [123579] Đã mua 1 khóa học 00:11 23-07-2021

nếu x3+ax2+bx+c=(xm)(xn)2tM:y=(mn)2(xm)x3+ax2+bx+c=(x−m)(x−n)2⇒tM:y=(m−n)2(x−m).

phần này sao lại suy ra đc ạ

 

0
Lời giải
Đã ghim
hasunne [121246] Đã mua 5 khóa học 18:14 14-07-2021

sao trường hợp 1 lại kh đi qua điểm A(0,c) ạ??

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.