Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
21/10/2019 12:12:06 AM

Cho hàm số $f(x)={{x}^{3}}-({{m}^{2}}+1){{x}^{2}}+(2m+3)x.$ Có bao nhiêu số nguyên $m$ để đồ thị hàm số $y=f\left( \left| x \right| \right)$ có hai điểm cực đại và khoảng cách giữa hai điểm này bằng $2?$

Vận dụng cao Trắc nghiệm 1.325 lượt xem 04/10/2022 2:07:50 AM ID Q611022235

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Hoàng Ngọc Nhung [109536] 07:54 01-06-2021

Em làm như này có vẻ sẽ ngắn hơn... Vì f/x/ là hàm đối xứng qua truc tung..  Nên để có 2 cực đại thì fx phải có 1 cực đại sao cho cách truc tung 1 khoảng bằng 1 ... => x=1 là nghiệm của đạo hàm fx .. Thay x=1 ta suy ra m= 2 và  m = -1 . Thử  lại có mỗi m=2 thỏa mãn điêuf kiện 

4
Lời giải
Đã ghim
winaplaceatuniversity [91865] Đã mua 1 khóa học 10:16 16-10-2020

Bài này ko càn tìm điều kiện của m đề x2 > x1 > 0 ạ thầy ?

2

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.