Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
20/10/2019 4:16:04 PM

Cho hàm số $f(x)=\dfrac{{{x}^{2}}+(x+2)\sqrt{x-2}+m}{\sqrt{6-x}+2}.$ Biết giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng $10,$ giá trị lớn nhất của hàm số bằng

Vận dụng Trắc nghiệm 830 lượt xem 27/03/2020 1:59:59 PM ID Q678674475

Thông tin

Câu hỏi có trong khóa học:

Đáp án và Lời giải

Bạn có thể xem được lời giải từ Vted sau khi mua 1 trong các khóa học trong danh sách trên.

Kích hoạt xem lời giải

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Linhha.tr [27243] Đã mua 3 khóa học 16:45 26-02-2020

tại sao lại biết được m>= g(x)=g(2) ạ .Ai chỉ em vs 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.