Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
23/03/2020 4:44:10 PM

Cho hàm số bậc bốn $y=f\left( x \right)$ có đồ thị như hình vẽ bên:

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $g(x)=\dfrac{{{\left( {{x}^{2}}-4 \right)}^{4}}\left( x-3 \right)\left( {{x}^{3}}+1 \right)}{f\left( f\left( x \right)-1 \right)}$ là

Vận dụng cao Trắc nghiệm 9.272 lượt xem 18/10/2022 9:19:04 PM ID Q652470650

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
yennhu4896 [159038] Đã mua 2 khóa học 16:49 30-09-2022

nhức nhức cái đầu thiệc chứ =)))))))

0
Lời giải
Đã ghim
phuonganhnknd [158745] Đã mua 2 khóa học 21:47 05-09-2022

chỗ f(f(x-1))=3/16(f(x))^2.(f(x)-3)^2 tại sao lại ra f(x)-3 ạ???

0
Lời giải
Đã ghim
Lê Thành Nghĩa [156153] Đã mua 4 khóa học 12:10 06-08-2022

Đoạn(f(x)-3)^2 trên đồ thị hàm f(x) có cắt y=3 tại 2 nghiệm phân biệt á thầy sao mình không biến đổi theo 2 nghiệm đó luôn ạ?

1
Lời giải
Đã ghim
Lamlf168 [126505] Đã mua 1 khóa học 20:38 05-11-2021

Còn cách nào giải nhanh hơn không ạ?

0
Lời giải
Đã ghim
Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin Đã mua 30 khóa học 14:34 12-08-2021

Lời giải của thầy biến đổi có sai sót thầy fix lại rồi nhé các em.

12

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.