Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
21/05/2020 12:54:09 PM

Cho hai hàm số \[y=\ln \left| \dfrac{x-2}{x} \right|\] và \[y=\dfrac{3}{x-2}-\dfrac{1}{x}+4m-2020\]. Tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số \[m\] để đồ thị của hai hàm số đã cho cắt nhau tại một điểm duy nhất bằng

Vận dụng Trắc nghiệm 818 lượt xem 02/06/2022 5:53:53 PM ID Q769495205

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
Trung học phổ thông [51209] 19:28 24-05-2020

trong trường hợp này ko phân chia hàm trong trị tuyệt đối >0 hay <0 thì tính đạo hàm kiểu gì ok nhât ạ . tại bthg e hay chia 2 thop mà gặp bài này bị rối

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.