Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
20/10/2019 5:15:06 PM

Biết rằng hàm số $f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ đạt cực đại tại điểm $x=3;$ đạt cực tiểu tại điểm $x=-2.$ Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{(x-1)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{f(x)-f(1)}}$ là

Vận dụng cao Trắc nghiệm 9.626 lượt xem 19/07/2023 11:33:59 PM ID Q868377587

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
erwin88 [167556] Đã mua 4 khóa học 12:25 19-06-2023

vì yct < f(1) < ycd nên f(x) = f(1) có 3 nghiệm pb, x = 1, x = a < -2 và x = b > 3, sau khi kết hợp điều kiện thì còn lại nghiệm x = b >3 suy ra có 1 TCN có đúng không ạ?

0
Lời giải
Đã ghim
HoàngThuTrang25 [165071] Đã mua 4 khóa học 23:44 16-05-2023

Sao xét x=3 mà lại kh xét th x=-2 vậy ạ

0
Lời giải
Đã ghim
HoàngThuTrang25 [165071] Đã mua 4 khóa học 23:40 16-05-2023

Sao từ x=3 lại suy ra hàm số kh xđ tại vô cùng v ạ

1
Lời giải
Đã ghim
meomeo đỗ đại học [166489] Đã mua 2 khóa học 19:57 03-04-2023

0
Lời giải
Đã ghim
meomeo đỗ đại học [166489] Đã mua 2 khóa học 19:57 03-04-2023

sao dòng thứ 2: ở trong căn bậc 2 lại nhỏ hơn 0 thế ạ 

0

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.