Đặng Thành Nam [6119] Publisher, Admin
20/10/2019 11:50:29 PM

Biết rằng đồ thị hàm số $f(x)=a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d$ có điểm cực đại $A.$ Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại $A$ cắt đồ thị hàm số tại điểm $B\left( B\ne A \right)$ thoả mãn $AB=6.$ Giá trị của $\left| {{x}_{CD}}-{{x}_{CT}} \right|$ bằng

Vận dụng cao Trắc nghiệm 5.535 lượt xem 13/11/2023 8:29:41 PM ID Q706376250

Câu trả lời

Lời giải
Đã ghim
NGUYỄN PHÚC VĨNH [135536] Đã mua 3 khóa học 17:09 19-07-2023

khó vãi

 

0
Lời giải
Đã ghim
thiên t?i th?n ki?m [170231] Đã mua 4 khóa học 07:24 05-07-2023

hay

 

1
Lời giải
Đã ghim
QNA [128779] Đã mua 1 khóa học 15:05 04-09-2021

0
Lời giải
Đã ghim
Nguyễn Trọng Bảo Ngọc [109068] 09:45 28-07-2021

thầy cho em hỏi là dạng này có bên xmax ko ạ?

0
Lời giải
Đã ghim
nguy?n ng?c khang [127350] Đã mua 2 khóa học 16:21 22-07-2021

hay quá

 

1

Câu trả lời của bạn

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập

Không phải câu trả lời hoặc câu hỏi bạn đang tìm kiếm? Hỏi câu hỏi của riêng bạn.