27.LêDuyTân [163729] Đã mua 2 khóa học

mong thầy giúp em bài này với ạ

Cho z = z(x,y) là hàm số ẩn được xác định bởi phương trình xf(ex²y,x²y) = (x + y)² — sin² z − 2z trong đó f là hàm khả vi. Hãy biểu diễn A = x* (dz /dx) - 2y (dz/ dу) theo x, y, z.

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 110 lượt xem 27.LêDuyTân đã sửa 18/01/2023 3:19:16 PM
BananaFish [163372]

giúp em câu này với ạ

xác định 11 (trường hợp 1) và 31 (trường hợp 2) điểm của hàm trong khoảng [-1, 4], mỗi điểm như vậy ứng với 1 cặp giá trị (x, g). Trên cơ sở  bảng số liệu (x, g) ở mỗi trường hợp, vẽ đồ thị của hàm (bằng phần mềm, trang web bất kỳ, ko phải vẽ tay)
 

0 trả lời 0 lời giải Giải tích 99 lượt xem BananaFish đã hỏi 06/11/2022 9:39:43 PM
TranMinh1022 [153730]

mng giúp em ý d với ạ

Cho điểm M cố định nằm ngoài đường tròn (O; R). Từ M kẻ hai tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Qua A kẻ đường thẳng song song với OM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P. Đường thẳng MP cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N. Gọi K là trung điểm của PN.

a) Chứng minh rằng tứ giác MKOB nội tiếp.

b) Chứng minh rằng: KM là phân giác của AKB^

c) Gọi Q là giao điểm của AN và OM, AB cắt OM tại H.

Chứng minh rằng MQ2 = AQ.QN từ đó suy ra Q là trung điểm của HM.

d) Tiếp tuyến tại P và N của đường tròn (O) cắt nhau tại I. Chứng minh rằng I nằm trên một đường thẳng cố định.

0 trả lời 0 lời giải Toán học 408 lượt xem TranMinh1022 đã sửa 27/04/2022 10:03:50 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.