Thu Kiều [144138]

chương không gian vecto

nếu tìm cơ sở và số chiều của không gian nghiệm có nghiệm là {0,0,0} thì hệ đó không có cơ sở và dim= 0 phải không ạ ?

0 trả lời 0 lời giải Đại số tuyến tính 36 lượt xem Thu Kiều đã hỏi 11/11/2021 11:52:22 AM
Unset [146754]

Xét hội tụ toán cao cấp

 Xét tính hội tụ của các tích phân suy rộng:

A.Tích phân từ e đến + vô cùng 1/Inx dx

0 trả lời 0 lời giải Olympic Toán SV - Đại số 31 lượt xem Unset đã hỏi 21/11/2021 8:59:25 PM
Unset [145168]

Tìm mật khẩu, gồm 3 chữ số, theo gợi ý

- 472 có một số đúng nhưng sai chỗ
- 581 có một số đúng nhưng sai chỗ
- 483 có một số đúng nhưng đúng chỗ
- 317 có hai số đúng nhưng sai chỗ
- 659 tất cả số đều sai

Tìm mật khẩu,  gồm ba số, theo gợi ý trên?

1 trả lời 0 lời giải Giải tích 30 lượt xem best urgot VN đã trả lời 07/11/2021 10:06:51 PM
ducduc02 [138101]

helppppppppppppppppppppppppppp

Cho hình chóp S.ABCD có AC và BD cắt nhau tại E; AB và CD cắt nhau tại F. Gọi M, N lần lượt là các điểm trên các đoạn thẳng SA,SB sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng SF, AB tại hai điểm khác nhau. Tìm giao tuyến của mặt phẳng (EMN ) với các mặt của hình chóp đã cho

0 trả lời 0 lời giải Toán Học 29 lượt xem ducduc02 đã hỏi 20/11/2021 9:02:30 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.