thiennhan23 [160087] Đã mua 4 khóa học

thầy giúp em câu này với ạ

Trong mặt phẳng toạ độ Oxyz, cho tam giác ABC với A(1;0;-1), B(2;3;-1), C(-2;1;1) và điểm D(2;3;-6). Gọi (S) là mặt cầu tâm I qua 3 điểm A,B,C và thoả mãn diện tích tam giác IAD nhỏ nhất.Tính bán kính R của mặt cầu (S)

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 67 lượt xem thiennhan23 đã bày tỏ cảm xúc 07/03/2023 12:40:46 PM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.