vutienmanh2001 [70341]

Thầy và anh chị giúp e câu hình thể tích này với ak

Cho hình chóp S.ABC là tam giác vuông tại A,AB=a căn 2, AC= a căn 5. Hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của đoạn thẳng BC. BIết rằng góc giữa 2 mặt phẳng (SAB) và (ASC) bằng 60 độ. THể tích khối chóp S.ABC

A. căn 210/10     B. căn 30/12      C. 5 căn 10/12       D.5 căn 6/12

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 5.070 lượt xem vutienmanh2001 đã bày tỏ cảm xúc 19/11/2019 12:33:20 AM
Phúc Thắng [127551]

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A.​​ 249.B.​​ 7440.C.​​ 3204.D.​​ 2942.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 5.004 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 18/07/2021 12:57:18 AM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, AB=1; BC=2.

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'  có đáy là tam giác vuông tại A, AB=1; BC=2. Góc CBB' = 90 độ; ABB' = 120 độ. Gọi M là trung điểm AA'. Biết d(AB'; CM) = căn 7/7. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

A. 2 căn 2

B. 4 căn 2/3

C. 4 căn 2

D. 4 căn 2/9

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 3.828 lượt xem chiadu đã bày tỏ cảm xúc 22/04/2020 11:54:56 PM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Người ta cắt một miếng tôn hình tròn thành ba miếng hình quạt bằng nhau.

Người ta cắt một miếng tôn hình tròn thành ba miếng hình quạt bằng nhau. Sau đó mỗi miếng hình quạt được gò thành hình nón không có đáy. Gọi 2α là góc ở đỉnh của hình nón đó, sin α bằng ? A. 1/2 B. 1/3 C. căn 2/2 D. căn 3/2

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 3.410 lượt xem Vteder đã xác nhận câu trả lời 14/05/2020 12:56:23 PM
Lethihahht [14538]

tổ hợp chỉnh hợp

cho tập hợp A = {1, 2, 3, ...,2018} và a,b.c thuộc A.Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng abc sao cho a<b<c và a+ b+c =2016

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 2.873 lượt xem Lethihahht đã bày tỏ cảm xúc 18/12/2018 10:25:04 PM
NT [26351]

Mọi người giúp mình câu này với

Trong một hộp có 100 tấm thẻ được đánh số từ 101đến 200(mỗi tấm thẻ được đánh một số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm thẻ trong hộp. Xác suất để tổng các sốghi trên 3 tấm thẻ đó là một số chia hết cho 3 bằng

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 2.657 lượt xem Kan Chi đã bình luận 12/04/2020 8:59:00 PM
................ [59085]

Bài toán lãi suất

Sinh viên A được gia đình gửi tiết kiệm số tiền 300 triệu đồng vào ngân hàng theo mức kì hạn 1 tháng với lãi suất tiết kiệm là 0,4% / tháng. Mỗi tháng, vào ngày ngân hàng tính lãi, sinh viên A rút ra một số tiền như nhau để trang trải chi phí cuộc sống. Hỏi hàng tháng sinh viên này rút số tiền xấp xỉ bao nhiêu để sau 5 năm học đại học, số tiền tiết kiệm vừa hết?

A. 5.633.923 đồng

B. 5.633.922 đồng

C. 5.336.932 đồng

D. 5.363.922 đồng

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 2.291 lượt xem Lương Minh Hoàng đã bày tỏ cảm xúc 10/12/2019 9:12:19 PM
lethitouyen [15907]

tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất

 

y= 2cos^2 x-2 căn 3 sinx* cosx +1 trên đoạn [0,7pi/12] lần lượt là

A) min+2, max=3                              B) min=0 max=2

C) min=0, max =4                             D) min=0 max=3

(làm chi tiết hộ mình nhé)

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 2.070 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 12/07/2019 4:41:03 PM
phamhao21062003 [63104]

Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.Xác định số phần tử của T.Chọn ngẫu nhiên một số phân biệt từ tập T,tính xác xuất để số được chọn là số chia hết cho 6.

Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.Xác định số phần tử của T.Chọn ngẫu nhiên một số phân biệt từ tập T,tính xác xuất để số được chọn là số chia hết cho 6.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.676 lượt xem ctb1720 đã trả lời 17/06/2019 6:35:48 PM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Xét các số a, b, c > 1 thỏa mãn loga(b)+ 2logb(c)+ 3logc(a) = 8. Giá trị lớn nhất của 2 loga(c)+ 3 logc(b) + 12 logb(a) thuộc khoảng nào dưới đây ?

Xét các số a, b, c > 1 thỏa mãn loga(b)+ 2logb(c)+ 3logc(a) = 8. Giá trị lớn nhất của 2 loga(c)+ 3 logc(b) + 12 logb(a) thuộc khoảng nào dưới đây ?

A. (15;20)

B. (20;25)

C. (25;30)

D. (30;35)

2 trả lời 1 lời giải Toán Học 1.674 lượt xem Lê Duong Minh Anh đã bày tỏ cảm xúc 12/05/2020 11:48:03 AM
Đình Lương [84991]

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)= 34/( căn(x^3-3x+2m)^2+1) trên đoạn [0;3] bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của S bằng:

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)= 34/( căn(x^3-3x+2m)^2+1) trên đoạn [0;3] bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 1.653 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 06/12/2020 11:10:22 PM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a, SA⊥(ABCD), SD tạo với mặt phẳng (SAC) một góc bằng 30 độ. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) bằng ?

Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a, SA⊥(ABCD), SD tạo với mặt phẳng (SAC) một góc bằng 30 độ. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) bằng ? A. a căn 2 /2 B. a căn 39/13 C. a căn 21/7 D. a căn 2/4

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.563 lượt xem Phùng Đức Giang đã trả lời 20/05/2020 2:25:02 PM
ánh loan [50468]

Mọi người giúp em câu này với ạ

Có bao nhiêu cách sắp xếp kí tự trong từ THANHCONG sao cho 2 kí tự giống nhau không đứng cạnh nhau?

A.46520        B.55440    C.54256      D.40302

4 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.529 lượt xem vuthuylinh2005 đã bình luận 25/08/2021 11:27:36 PM
Nguyễn Anh Tú [89984]

CASIO TÍCH PHÂN

Mọi người có biết video nào dạy casio tích phân tìm ẩn chia sẻ cho mình với

3 trả lời 1 lời giải Toán Học 1.397 lượt xem Nguyễn Anh Tú đã bày tỏ cảm xúc 09/04/2020 3:45:44 PM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. hình chiếu vuông góc của S với mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB và mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy một góc 60 độ.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. hình chiếu vuông góc của S với mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB và mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy một góc 60 độ.  Mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (SCD) cắt SC, SD lần lượt tại M và N. Thể tích của khối chóp S.ABMN bằng ?

A. 7 căn 3 a^3/2

B. 7 căn 3 a^3 /4

C. 21 a^3 / 4

D. 21 căn 3 a^3 / 4

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.263 lượt xem Lê Duong Minh Anh đã bày tỏ cảm xúc 12/05/2020 9:40:06 PM
Trần Ngọc Tú Anh [8683]

Ứng dụng GTLN, GTNN vào thực tiễn

Ông A có $300 m^2$ ải dù, ông muốn làm một cái trại để ươm cây giống bằng số vải dù đó trên một nền đất đã có sẵn. Cái trại có dạng hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông cân, như vậy ông A phải căng vải 4 mặt xung quanh. Hỏi với $300 m^2$ ải thì ông A có thể làm được cái trại có thể tích lớn nhất là bao nhiêu ?

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 1.259 lượt xem Unset đã bày tỏ cảm xúc 19/07/2020 11:19:59 AM
Camnhung1632 [50125]

Mọi người giúp em câu này với ạ

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho phép biến hình f xác định như sau: Với mỗi M(x; y) ta có M'=f(M) sao cho M'(x'; y') thỏa mãn x' = x; y' = ax + by, với a; b là các hằng số. Khi đó a; b nhận giá trị nào trong các giá trị sau đây thì f trở thành phép biến hình đồng nhất?
 
 
 
 
1 trả lời 1 lời giải Toán Học 1.201 lượt xem Vteder đã xác nhận câu trả lời 21/11/2018 10:20:55 AM
Võ Thị Thanh Nhàn [41492]

Giúp em câu này với ạ

Cho tứ diện ABCD gọi E là điểm đối xứng của B qua D. Điểm M nằm trong tam giác ACD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( MCE) và (ABC)

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.182 lượt xem Quan đã bình luận 21/10/2021 12:12:55 AM
blupi [8057]

xin giúp em câu này với ạ

lời giải chi tiết của câu này ntn ạ ? Q732333443

Chủ vườn lan đã để nhầm 10 chậu lan có hoa màu đỏ với 10 chậu lan có hoa màu vàng (lan chưa nở hoa). Một khách hàng đến mua 7 chậu lan một cách ngẫu nhiên, tính xác suất để khách mua được ít nhất 5 chậu lan có hoa màu đỏ.

 

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.159 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 23/09/2019 10:12:49 PM
Unset [82558]

Bốn số a , b , c , d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a − 2 , b − 6 , c − 7 , d − 2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S = a + b + c + d .

Bốn số a,b,c,da,b,c,d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a2,b6,c7,d2a−2,b−6,c−7,d−2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S=a+b+c+d.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.156 lượt xem LanHoàng đã trả lời 03/03/2020 4:48:41 PM
Minh Tuấn [13901]

Tìm khoảng nghịch biến của hàm hợp

em làm theo cách thầy chỉ là như này ạ: 

đặt x= t^2 +1 

f(x) nghịch biến <=> f'(x) < 0 <=> f'(t^2 +1) < 0

<=> t^2 +1 < -1 hoặc 0 < t^2 +1 < 1 

<=> x<-1 hoặc 0 < x<1 

Nhưng không có đáp án ạ, thầy với anh chị cho em hỏi em có làm sai ở đâu không

giúp em với. Mặc dù có tham khảo ý của bạn bè em nhưng mỗi người 1 ý khác nhau hoàn toàn luôn ạ

 

2 trả lời 1 lời giải Toán Học 910 lượt xem sakurayoyo0123 đã bày tỏ cảm xúc 20/08/2019 9:34:33 AM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.