Phúc Thắng [127551] Đã mua 5 khóa học

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

Có bao nhiêu số tự nhiên gồm 7 chữ số khác nhau đôi một, trong đó chữ số 2 đứng liền giữa hai chữ số 1 và 3?

A.​​ 249.B.​​ 7440.C.​​ 3204.D.​​ 2942.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 47.585 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 18/07/2021 12:57:18 AM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a, SA⊥(ABCD), SD tạo với mặt phẳng (SAC) một góc bằng 30 độ. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) bằng ?

Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O, cạnh bằng a, SA⊥(ABCD), SD tạo với mặt phẳng (SAC) một góc bằng 30 độ. Khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SCD) bằng ? A. a căn 2 /2 B. a căn 39/13 C. a căn 21/7 D. a căn 2/4

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 10.803 lượt xem Phùng Đức Giang đã trả lời 20/05/2020 2:25:02 PM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Người ta cắt một miếng tôn hình tròn thành ba miếng hình quạt bằng nhau.

Người ta cắt một miếng tôn hình tròn thành ba miếng hình quạt bằng nhau. Sau đó mỗi miếng hình quạt được gò thành hình nón không có đáy. Gọi 2α là góc ở đỉnh của hình nón đó, sin α bằng ? A. 1/2 B. 1/3 C. căn 2/2 D. căn 3/2

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 7.203 lượt xem Vteder đã xác nhận câu trả lời 14/05/2020 12:56:23 PM
vutienmanh2001 [70341]

Thầy và anh chị giúp e câu hình thể tích này với ak

Cho hình chóp S.ABC là tam giác vuông tại A,AB=a căn 2, AC= a căn 5. Hình chiếu của điểm S trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của đoạn thẳng BC. BIết rằng góc giữa 2 mặt phẳng (SAB) và (ASC) bằng 60 độ. THể tích khối chóp S.ABC

A. căn 210/10     B. căn 30/12      C. 5 căn 10/12       D.5 căn 6/12

2 trả lời 0 lời giải Toán Học 6.391 lượt xem vutienmanh2001 đã bày tỏ cảm xúc 19/11/2019 12:33:20 AM
Lethihahht [14538]

tổ hợp chỉnh hợp

cho tập hợp A = {1, 2, 3, ...,2018} và a,b.c thuộc A.Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có dạng abc sao cho a<b<c và a+ b+c =2016

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 5.292 lượt xem Lethihahht đã bày tỏ cảm xúc 18/12/2018 10:25:04 PM
NT [26351]

Mọi người giúp mình câu này với

Trong một hộp có 100 tấm thẻ được đánh số từ 101đến 200(mỗi tấm thẻ được đánh một số khác nhau). Lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 tấm thẻ trong hộp. Xác suất để tổng các sốghi trên 3 tấm thẻ đó là một số chia hết cho 3 bằng

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 4.738 lượt xem Kan Chi đã bình luận 12/04/2020 8:59:00 PM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có đáy là tam giác vuông tại A, AB=1; BC=2.

Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C'  có đáy là tam giác vuông tại A, AB=1; BC=2. Góc CBB' = 90 độ; ABB' = 120 độ. Gọi M là trung điểm AA'. Biết d(AB'; CM) = căn 7/7. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.

A. 2 căn 2

B. 4 căn 2/3

C. 4 căn 2

D. 4 căn 2/9

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 4.569 lượt xem chiadu đã bày tỏ cảm xúc 22/04/2020 11:54:56 PM
................ [59085] Đã mua 2 khóa học

Bài toán lãi suất

Sinh viên A được gia đình gửi tiết kiệm số tiền 300 triệu đồng vào ngân hàng theo mức kì hạn 1 tháng với lãi suất tiết kiệm là 0,4% / tháng. Mỗi tháng, vào ngày ngân hàng tính lãi, sinh viên A rút ra một số tiền như nhau để trang trải chi phí cuộc sống. Hỏi hàng tháng sinh viên này rút số tiền xấp xỉ bao nhiêu để sau 5 năm học đại học, số tiền tiết kiệm vừa hết?

A. 5.633.923 đồng

B. 5.633.922 đồng

C. 5.336.932 đồng

D. 5.363.922 đồng

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 3.560 lượt xem Lương Minh Hoàng đã bày tỏ cảm xúc 10/12/2019 9:12:19 PM
ánh loan [50468] Đã mua 1 khóa học

Mọi người giúp em câu này với ạ

Có bao nhiêu cách sắp xếp kí tự trong từ THANHCONG sao cho 2 kí tự giống nhau không đứng cạnh nhau?

A.46520        B.55440    C.54256      D.40302

4 trả lời 0 lời giải Toán Học 3.225 lượt xem vuthuylinh2005 đã bình luận 25/08/2021 11:27:36 PM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Xét các số a, b, c > 1 thỏa mãn loga(b)+ 2logb(c)+ 3logc(a) = 8. Giá trị lớn nhất của 2 loga(c)+ 3 logc(b) + 12 logb(a) thuộc khoảng nào dưới đây ?

Xét các số a, b, c > 1 thỏa mãn loga(b)+ 2logb(c)+ 3logc(a) = 8. Giá trị lớn nhất của 2 loga(c)+ 3 logc(b) + 12 logb(a) thuộc khoảng nào dưới đây ?

A. (15;20)

B. (20;25)

C. (25;30)

D. (30;35)

2 trả lời 1 lời giải Toán Học 3.206 lượt xem Lê Duong Minh Anh đã bày tỏ cảm xúc 12/05/2020 11:48:03 AM
Lê Duong Minh Anh [11021]

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. hình chiếu vuông góc của S với mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB và mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy một góc 60 độ.

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. hình chiếu vuông góc của S với mặt phẳng đáy là trung điểm cạnh AB và mặt phẳng (SCD) tạo với mặt đáy một góc 60 độ.  Mặt phẳng chứa AB và vuông góc với (SCD) cắt SC, SD lần lượt tại M và N. Thể tích của khối chóp S.ABMN bằng ?

A. 7 căn 3 a^3/2

B. 7 căn 3 a^3 /4

C. 21 a^3 / 4

D. 21 căn 3 a^3 / 4

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 3.186 lượt xem Lê Duong Minh Anh đã bày tỏ cảm xúc 12/05/2020 9:40:06 PM
lethitouyen [15907]

tìm giá trị lớn nhất và tìm giá trị nhỏ nhất

 

y= 2cos^2 x-2 căn 3 sinx* cosx +1 trên đoạn [0,7pi/12] lần lượt là

A) min+2, max=3                              B) min=0 max=2

C) min=0, max =4                             D) min=0 max=3

(làm chi tiết hộ mình nhé)

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 3.130 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 12/07/2019 4:41:03 PM
Unset [82558]

Bốn số a , b , c , d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a − 2 , b − 6 , c − 7 , d − 2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S = a + b + c + d .

Bốn số a,b,c,da,b,c,d theo thứ tự lập thành một cấp số cộng và bốn số a2,b6,c7,d2a−2,b−6,c−7,d−2 theo thứ tự lập thành một cấp số nhân. Tính S=a+b+c+d.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 2.906 lượt xem LanHoàng đã trả lời 03/03/2020 4:48:41 PM
blupi [8057] Đã mua 4 khóa học

xin giúp em câu này với ạ

lời giải chi tiết của câu này ntn ạ ? Q732333443

Chủ vườn lan đã để nhầm 10 chậu lan có hoa màu đỏ với 10 chậu lan có hoa màu vàng (lan chưa nở hoa). Một khách hàng đến mua 7 chậu lan một cách ngẫu nhiên, tính xác suất để khách mua được ít nhất 5 chậu lan có hoa màu đỏ.

 

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 2.766 lượt xem Nguyễn Minh Đạt đã trả lời 23/09/2019 10:12:49 PM
LD [84991] Đã mua 2 khóa học

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)= 34/( căn(x^3-3x+2m)^2+1) trên đoạn [0;3] bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của S bằng:

Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x)= 34/( căn(x^3-3x+2m)^2+1) trên đoạn [0;3] bằng 2. Tổng tất cả các phần tử của S bằng

1 trả lời 1 lời giải Toán Học 2.697 lượt xem Đặng Thành Nam đã xác nhận câu trả lời 06/12/2020 11:10:22 PM
phamhao21062003 [63104]

Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.Xác định số phần tử của T.Chọn ngẫu nhiên một số phân biệt từ tập T,tính xác xuất để số được chọn là số chia hết cho 6.

Gọi T là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm có 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6,7.Xác định số phần tử của T.Chọn ngẫu nhiên một số phân biệt từ tập T,tính xác xuất để số được chọn là số chia hết cho 6.

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 2.684 lượt xem ctb1720 đã trả lời 17/06/2019 6:35:48 PM
Unset [128042]

Môn Lý thuyết xác suất

Một lô hàng thịt đông lạnh đóng gói nhập khẩu với tỉ lệ bị nhiểm khuẩn là 1,6%. Kiểm tra lần lượt ngẫu nhiên 2000 gói thịt từ lô hàng này. Tính xác suất có đúng 36 gói thịt bị nhiểm khuẩn ?

2 trả lời 0 lời giải Xác suất - thống kê 2.646 lượt xem Đinh Thị Sương Mai đã trả lời 18/05/2021 7:27:14 PM
Thiều Quang Huy [37169] Đã mua 4 khóa học

Có 4 cặp vợ chồng được xếp ngồi trên ghế

Có 4 cặp vợ chồng được sắp xếp ngồi trên một chiếc ghế dài có 8 chỗ. Biết rằng người vợ chỉ ngồi cạnh chồng hoặc cạnh phụ nữa khác. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ thoả mãn?

A. 816

B. 18

C. 8!

D.604

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 2.372 lượt xem sonso2003@gmail.com đã trả lời 28/11/2019 10:11:54 PM
Nguyễn Anh Tú [89984]

CASIO TÍCH PHÂN

Mọi người có biết video nào dạy casio tích phân tìm ẩn chia sẻ cho mình với

3 trả lời 1 lời giải Toán Học 2.235 lượt xem Nguyễn Anh Tú đã bày tỏ cảm xúc 09/04/2020 3:45:44 PM
Nguyễn Hoàng Minh Anh [63301] Đã mua 1 khóa học

phương pháp đưa về phương trình ẩn t=tan x/2 của phương trình asinx + bcosx = c em vẫn chưa hiểu lắm ạ

tại sao từ cos x/2 = 0 lại ra được -b=c ạ?, với sao phải xét cos x/2 =0 và khác 0 làm gì ạ, tại sao không phải là cosx = 0, thật sự e hoang mang bài này quá thầy ạ :((

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 2.147 lượt xem Đặng Thành Nam đã bình luận 19/09/2019 4:38:50 PM
Võ Thị Thanh Nhàn [41492]

Giúp em câu này với ạ

Cho tứ diện ABCD gọi E là điểm đối xứng của B qua D. Điểm M nằm trong tam giác ACD. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( MCE) và (ABC)

1 trả lời 0 lời giải Toán Học 1.971 lượt xem Quan đã bình luận 21/10/2021 12:12:55 AM

Tìm kiếm thêm? Duyệt qua danh sách tất cả câu hỏi hoặc giúp chúng tôi trả lời các câu hỏi chưa được trả lời.